Wijkraad Pax

Sinds 1 april 2022 heeft de wijk Pax in Hoofddorp weer een officieel wijkplatform: De Stichting Wijkraad Pax.

De directe aanleiding voor de oprichting hiervan waren de ontwikkelingen rond het winkelcentrum Pax. Daarnaast spelen er nog een aantal zaken in de wijk die bij de inwoners onder de aandacht moeten worden gebracht zoals de situatie rond de opvanglocatie voor statushouders, de verkeersveiligheid, het onderhoud van groen en grijs en het milieu.

De Wijkraad Pax zal proberen op te komen voor de belangen van de bewoners en wil hun betrokkenheid bij plannen en ontwikkelingen in de wijk mogelijk maken.

Zo zullen er in de komende jaren werkzaamheden in de wijk uitgevoerd moeten worden m.b.t. de energietransitie en het klimaat.

De wijkraad is een vrijwilligersorganisatie en heeft oog en oor voor opmerkingen en idee├źn uit de wijk en zal daarover, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan het bestuur van de gemeente.

Daarnaast willen wij de inwoners van Pax regelmatig informeren over nieuws en ontwikkelingen in de wijk door middel van een nieuwsbrief.

Leden gezocht voor de Wijkraad en de Werkgroepen.

Op dit moment bestaat de wijkraad uit een 3-koppig dagelijks bestuur: Voorzitter Marja de Waal, secretaris Ton van Bentem en penningmeester Wim van den Brink en 4 leden.

Om ons werk goed te doen hebben wij dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal leden (minimum leeftijd 18 jaar en woonachtig in Pax). Tevens willen wij een aantal werkgroepen oprichten die zich bijvoorbeeld bezig gaan houden met het groen, grijs en water in de wijk, de speelvoorzieningen, het milieu, de verkeersveiligheid en het sociale domein.

Daarnaast zoeken we een redactie voor onze nieuwsbrief en het beheer van de website.

Je kunt je aanmelden via: info@wijkraadpax.nl

Pax leefbaar, veilig en groen: Daar kunnen we samen wat aan doen!

Jaarvergadering Wijkraad Pax

De jaarvergadering van de Wijkraad Pax op 23 november 2022 werd bezocht door ca. 50 inwoners uit de wijk. Na de presentatie van de huidige 6 leden werd er een overzicht gegeven van de activiteiten en konden er vragen worden gesteld, Ook werd er een oproep gedaan voor nieuwe leden voor de wijkraad en de nog op te richten werkgroepen en daaraan werd gehoor gegeven.Na de pauze vertelden de gebiedsmanager en gebiedsbeheerder van de gemeente over hun werk in de wijk. Een korte impressie en verslag vind je onder het kopje Contact en links op deze website.