Wijkraad Pax

Sinds 1 april 2022 heeft de wijk Pax in Hoofddorp weer een officieel wijkplatform: De Stichting Wijkraad Pax.

De directe aanleiding voor de oprichting hiervan waren de ontwikkelingen rond het winkelcentrum Pax. Daarnaast spelen er nog een aantal zaken in de wijk die bij de inwoners onder de aandacht moeten worden gebracht zoals de situatie rond de opvanglocatie voor statushouders, de verkeersveiligheid, het onderhoud van groen en grijs en het milieu.

De Wijkraad Pax zal proberen op te komen voor de belangen van de bewoners en wil hun betrokkenheid bij plannen en ontwikkelingen in de wijk mogelijk maken.

Zo zullen er in de komende jaren werkzaamheden in de wijk uitgevoerd moeten worden m.b.t. de energietransitie en het klimaat.

De wijkraad is een vrijwilligersorganisatie en heeft oog en oor voor opmerkingen en ideeën uit de wijk en zal daarover, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan het bestuur van de gemeente.

Daarnaast willen wij de inwoners van Pax regelmatig informeren over nieuws en ontwikkelingen in de wijk door middel van een nieuwsbrief.

De Wijkraad en de Werkgroepen.

Op dit moment bestaat de wijkraad uit een 3-koppig dagelijks bestuur: Voorzitter Marja de Waal, secretaris Ton van Bentem en penningmeester Wim van den Brink en 8 leden.

Inmiddels zijn, onder de wijkraad, enkele werkgroepen actief: De werkgroep Groen, grijs, rood en water die zich bezig houdt met het groen, de bestrating, de fietspaden en de waterpartijen in de wijk,  de werkgroep Verkeer, voor het verkeer en de verkeersveiligheid en de werkgroep Sociaal voor de sociale veiligheid en de samenleving in Pax.  Tevens willen wij nog een werkgroep oprichten die zich bezig gaat houden met de jeugd- en jongerenvoorzieningen in de wijk en een commissie voor organiseren van activiteiten.

Volgend jaar, in 2024, bestaat de wijk Pax 50 jaar. Het zou leuk zijn als we dat groots zouden kunnen vieren. Ideeën hiervoor en medewerking is van harte welkom:

e-mailadres: jubileum@wijkraadpax.nl

Daarnaast zoeken we nog hulp voor de redactie van onze nieuwsbrief en het beheer van de website.
Je kunt je aanmelden via: info@wijkraadpax.nl

Pax leefbaar, veilig en groen:

Daar kunnen we samen wat aan doen!