Gemeente Haarlemmermeer

Beste bewoners en ondernemers uit Pax, 

Haarlemmermeer is opgedeeld in zes gebieden en elk gebied heeft een regisseur: de gebiedsmanager. De gebiedsmanager wordt in zijn werk ondersteund door een assistent gebiedsmanager. Ons gebied beslaat naast uw wijk ook Graan voor Visch, Het Oude Buurtje, Hoofddorp-Noord, Hoofddorp-Oost, Hoofddorp-Centrum en de bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord, Graan voor Visch Zuid, De Hoek en Beukenhorst. In het gebied werken wij samen met wijkraden, de politie, woningcorporaties, welzijnswerk, sportorganisaties, instellingen en met iedereen die iets voor of met een wijk wil doen.

De onderwerpen waar wij ons mee bezig houden – en waarover wij met de wijkraad, ondernemers en inwoners in gesprek gaan of informeren – zijn: jeugd, welzijn, openbare buitenruimte, sociale cohesie, veiligheid, verkeer, economische zaken etc.

Wij proberen samenhang aan te brengen tussen wat er op de verschillenden gebieden gebeurt en wat inwoners, en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen willen.

De wijkraad Pax is voor ons een belangrijk aanspreekpunt. De bestuursleden weten goed wat er speelt in de wijk. Wij informeren hen actief over wat er op gemeentelijk gebied in en om uw wijk speelt. Denk bijvoorbeeld aan opknappen van een aantal straten in Pax, wegwerkzaamheden, jongeren in de wijk, de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum en de verkeersveiligheid bij de scholen gelegen aan en in de buurt van de Paxlaan.

De wijkraad wil ook de banden met u aanhalen en de bestuursleden laten dus zeker op allerlei manier van zich horen.  Wij wensen hen daar veel succes mee en vooral heel veel wijkplezier.

David Michel, gebiedsmanager Hoofddorp centrum en omgeving