Actueel

Actuele zaken in Pax die aandacht vragen zijn o.a.: De ontwikkelingen rond het winkelcentrum Pax, het geplande grootschalig onderhoud in een aantal straten in de wijk en de verkeersveiligheid met name op de Paxlaan en de Hoofdweg-westzijde.

Winkelcentrum Pax gesloopt

Inmiddels is het winkelcentrum Pax gesloopt en wordt er volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Omdat de wijk Pax het geruime tijd zal moeten stellen zonder supermarkt wordt, om klanten tegemoet te komen, een pendelbusje ingezet naar het Vomar filiaal aan Muiderbos in Overbos. Het busje rijdt, voorlopig althans, dagelijks, 7 dagen per week, elk uur en start om 10.00 uur. De laatste rit is om 16.00 uur en is om 17.00 uur terug in Pax. Op het parkeerterrein bij de Lutulistraat is hiervoor een overdekte halte geplaatst.

Hoorne Vastgoed heeft inmiddels een omgevingsvergunning gekregen voor de sloop van het huidige gebouw en de nieuwbouw van een nieuwe supermarkt. Volgens de plannen van Hoorne zullen er boven een grotere supermarkt voor Vomar ook een aantal appartementen worden gerealiseerd.

Wij zullen proberen de inwoners van Pax zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

De sloop van het oude winkelcentrum is begonnen.

Beperkt onderhoud in Pax
In de komende jaren zullen er in aantal straten in Pax werkzaamheden worden uitgevoerd: De stoepen en parkeerplaatsen zullen worden herstraat en versleten en dode bomen en heesters worden vervangen. De door de gemeente aangekondigde maatregelen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie worden ca. 15 jaar uitgesteld. Er zal wel ruimte zijn voor gewenste aanpassingen in het grijs en groen in de straat.

Schweizerstraat

Verkeersveiligheid in Pax
De wijkraad wil tevens aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in in de wijk.
Bij de middelbare scholen langs de Paxlaan zijn de laatste jaren al verschillende ongelukken gebeurd waarbij een met dodelijke afloop. Langs de Hoofdweg, ter hoogte van de Witte Boerderij, ontbreekt een voetpad terwijl daar 50 km gereden mag worden. Ook de kruising van het fietspad met de Paxlaan vraagt om aandacht.

Hoofdweg-Westzijde