Actueel

Actuele zaken in Pax die aandacht vragen zijn o.a.: De ontwikkelingen rond het winkelcentrum Pax, het geplande grootschalig onderhoud in een aantal straten in de wijk en de verkeersveiligheid met name op de Paxlaan en de Hoofdweg-westzijde.

Opening Vomar op 29 mei 2024

Inmiddels is nieuwe Vomar-supermarkt in Pax bijna gereed en zal deze op woensdag 29 mei a.s. feestelijk worden geopend. Ook het plein bij de ingang wordt prachtig met struiken, bomen en bankjes.

Hoorne Vastgoed heeft nog geen definitieve omgevingsvergunning gekregen voor de gewenste ingang van de overdekte losruimte voor de bevoorrading van de winkel. Het besluit over de bezwaren hiertegen wordt half juli verwacht.


De nieuwbouw is bijna gereed

Beperkt onderhoud in Pax
In de komende jaren zullen er in aantal straten in Pax werkzaamheden worden uitgevoerd: De stoepen en parkeerplaatsen zullen worden herstraat en versleten en dode bomen en heesters worden vervangen. De door de gemeente aangekondigde maatregelen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie worden ca. 15 jaar uitgesteld. Er zal wel ruimte zijn voor gewenste aanpassingen in het grijs en groen in de straat.

Schweizerstraat

Verkeersveiligheid in Pax
De wijkraad wil tevens aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in in de wijk.
Bij de middelbare scholen langs de Paxlaan zijn de laatste jaren al verschillende ongelukken gebeurd waarbij een met dodelijke afloop. Langs de Hoofdweg, ter hoogte van de Witte Boerderij, ontbreekt een voetpad terwijl daar 50 km gereden mag worden. Ook de kruising van het fietspad met de Paxlaan vraagt om aandacht.

Hoofdweg-Westzijde