Beperkt Onderhoud in Pax


In een aantal straten in Pax zullen in de komende jaren renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, om te beginnen in de Kelloggstraat en in de Schweizerstraat. De stoepen en parkeerplaatsen zullen worden herbestraat en struiken en bomen zullen, waar nodig, worden vervangen. Bewoners van deze straten zijn hierover geïnformeerd en konden hun voorkeur uitspreken over de nieuw te planten groen. Eerder werd gemeld dat de gemeente gelijk maatregelen zou treffen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie in de wijk maar deze maatregelen worden maar liefst 15 jaar uitgesteld. De wijkraad is hier niet blij mee en heeft inmiddels de gebiedsbeheerder gevraagd waarom dit uitstel nodig is.