Actueel

Actuele zaken in Pax die aandacht vragen zijn o.a.: De ontwikkelingen rond het winkelcentrum Pax, het geplande grootschalig onderhoud in een aantal straten in de wijk en de verkeersveiligheid met name op de Paxlaan en de Hoofdweg-westzijde.

Winkelcentrum Pax
Behalve de supermarkt Vomar hebben bijna alle ondernemers het winkelcentrum in Pax inmiddels verlaten. Per 1 januari is de kapper vertrokken en ook de snackbar Amalfi en bijbehorend restaurant zijn in het weekend van 28 en 29 januari 2023 verhuisd naar de Graftermeerstraat in Hoofddorp. De laatste huurder, Hoorbegrip, verhuist op 31 maart a.s. naar de passage aan de Kruisweg in het centrum.

Hoorne Vastgoed heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor een grote verbouwing van het winkelcentrum. De gemeente moet hierover eerst een ontwerpbesluit nemen voordat de aanvraag kan worden ingezien. Pas daarna kunnen er zienswijzen en bezwaren worden ingediend tegen de plannen. Volgens de plannen van Hoorne zullen er boven een grotere supermarkt voor Vomar ook een aantal appartementen worden gerealiseerd.

Wij zullen proberen de inwoners van Pax zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Impressie nieuwbouw Vomar met daarboven appartementen

Beperkt onderhoud in Pax
In de komende jaren zullen er in aantal straten in Pax werkzaamheden worden uitgevoerd: De stoepen en parkeerplaatsen zullen worden herstraat en versleten en dode bomen en heesters worden vervangen. De door de gemeente aangekondigde maatregelen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie worden ca. 15 jaar uitgesteld. Ook is er geen ruimte zijn voor gewenste aanpassingen in het grijs en groen in de straat.

Schweizerstraat

Verkeersveiligheid in Pax
De wijkraad wil tevens aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in in de wijk.
Bij de middelbare scholen langs de Paxlaan zijn de laatste jaren al verschillende ongelukken gebeurd waarbij een met dodelijke afloop. Langs de Hoofdweg, ter hoogte van de Witte Boerderij, ontbreekt een voetpad terwijl daar 50 km gereden mag worden. Ook de kruising van het fietspad met de Paxlaan vraagt om aandacht.

Hoofdweg-Westzijde