Verkeersveiligheid in Pax

     

De wijkraad vraagt tevens aandacht voor de verkeersveiligheid in in de wijk.
Bij de middelbare scholen langs de Paxlaan, ter hoogte van het benzinestation, zijn de laatste jaren al verschillende ongelukken gebeurd waarbij een met dodelijke afloop. Op deze drukke weg wordt ook regelmatig veel te hard gereden en dat vraagt ook om maatregelen. Ook in de Kaj Munkweg zijn problemen met het verkeer, met name door brengende en halende ouders, zowel bij het Kaj Munk college als bij de 1e Montessorischool . De gemeente heeft onderzoek laten doen door adviesbureau BonoTraffics die de situatie ter plaatse heeft bekeken en gesprekken heeft gevoerd met een aantal stakeholders zoals scholen, ondernemers en bewoners. Sinds kort wordt ook de wijkraad betrokken bij de gesprekken hierover. Er zijn wel enkele voorstellen gedaan voor mogelijke verbeteringen maar daar moet nog nader onderzoek naar worden gedaan. Een van de oorzaken van de toegenomen verkeersdrukte op de Paxlaan is de knip in de Hoofdweg-Oostzijde bij het Burg. van Stamplein. Plannen om de Van Heuven Goedhartlaan af te sluiten ter hoogte van het station zullen leiden tot nog meer verkeer en hinder op en langs de Paxlaan.

Langs de Hoofdweg, ter hoogte van de Witte Boerderij, ontbreekt een voetpad terwijl daar 50 km gereden mag worden. Dit punt is inmiddels opgenomen in het verkeersknelpuntenplan van de gemeente.

Ook de kruising van het fietspad met de Paxlaan vraagt aandacht.