Beperkt Onderhoud in Pax


In een aantal straten in Pax zullen in de komende jaren renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Op 15 januari 2024 is gestart met de werkzaamheden in de Dunantstraat. Stoepen en parkeerplaatsen worden opnieuw bestraat met de bestaande materialen en een tiental bomen zal worden vervangen. Eind september 2024 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Op 7 januari j.l. zijn de bewoners van de even nummers in de Dunantstraat door de wijkraad uitgenodigd voor een gesprek over de veranderingen in hun woonomgeving. Daar bleek dat veel inwoners het niet eens waren met de verwijdering van bomen in de straat terwijl juist andere bomen vanwege overlast verwijderd zouden moeten worden. Ook over het verplaatsen van een lichtmast, wateroverlast en de vergroening waren vragen en opmerkingen. De wijkraad heeft de opmerkingen en klachten doorsturen naar de verantwoordelijke gebiedsmanager van de gemeente en worden er nog enkele aanpassingen mogelijk gemaakt. Op 7 mei j.l. zijn ook een aantal bewoners van de oneven nummers in de straat bijeen geweest. Ook zij hebben een aantal wensen kenbaar gemaakt en ook deze zijn doorgestuurd naar de gemeente. Het resultaat hiervan wachten wij af. Inmiddels zijn in een groot deel van de straat de herbestratingswerkzaamheden al uitgevoerd.

Vervolgens zal eerst worden gestart met het groot onderhoud in de Söderblomstraat in de tweede helft van 2024 en daarna wordt begonnen in de Kelloggstraat en in de Schweitzerstraat. Ook hier zullen stoepen en parkeerplaatsen worden herbestraat en struiken en bomen, waar nodig, worden vervangen. Bewoners van deze straten zijn hierover geïnformeerd en konden hun voorkeur uitspreken over de nieuw te planten groen.

Op woensdag 14 februari waren de bewoners van de Söderblomstraat door de gemeente uitgenodigd om een keuze te kunnen maken uit enkele groepen bomen ter vervanging van dode exemplaren. Bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om ook andere wensen en klachten over te brengen. Wat de gemeente daarmee gaat doen moeten we afwachten. Verwachte start van de werkzaamheden: 2e helft 2024.

Eerder werd gemeld dat de gemeente bij het grootschalig onderhoud gelijk maatregelen zou treffen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie in de wijk maar deze maatregelen worden maar liefst 15 jaar uitgesteld. De wijkraad is hier niet blij mee en heeft inmiddels de gebiedsbeheerder gevraagd waarom dit uitstel nodig is.