Grootschalig onderhoud


In de komende jaren zullen er in een aantal straten in Pax grootschalige
werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de gemeente gelijk maatregelen wil treffen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie in de wijk. Daarbij zal er tevens ruimte zijn voor gewenste aanpassingen in het grijs en groen in de straat. Bewoners zullen hierbij worden betrokken. Zodra hierover meer bekend is zullen wij informatie hierover publiceren.