Actueel

Winkelcentrum PAX

De eigenaar van het winkelcentrum Pax, Hoorne Vastgoed, van oorsprong het vastgoedbedrijf van Vomar, heeft begin 2021 plannen naar buiten gebracht voor een grote verbouwing van het winkelcentrum. In deze plannen blijft alleen ruimte voor de supermarkt Vomar en is er geen plaats meer voor de kapper, de fietsenwinkel, het lees verder

Verkeersveiligheid in Pax

      De wijkraad wil tevens aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in in de wijk.Bij de middelbare scholen langs de Paxlaan, ter hoogte van het benzinestation, zijn de laatste jaren al verschillende ongelukken gebeurd waarbij een met dodelijke afloop. Op deze weg wordt ook regelmatig veel te hard gereden lees verder

Grootschalig onderhoud

In de komende jaren zullen er in een aantal straten in Pax grootschaligewerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de gemeente gelijk maatregelen wil treffen voor de klimaatbestendigheid (wateroverlast) en de energietransitie in de wijk. Daarbij zal er tevens ruimte zijn voor gewenste aanpassingen in het grijs en groen in de straat. Bewoners lees verder

Jaarvergadering Wijkraad Pax

De jaarvergadering van de Wijkraad Pax op woensdag 23 november 2022 werd bezocht door ca. 50 inwoners uit de wijk. Naast informatie over de wijkraad en haar activiteiten was er ook een kennismaking met de gebiedsmanager en de gebiedsbeheerder voor Pax. Tevens was er ruimte voor het stellen van vragen. Een tiental inwoners heeft zich aangemeld voor deelname aan de wijkraad of een van de nog op te richten werkgroepen. Een kort verslag van de bijeenkomst kun je downloaden via een link op de pagina Contact en links.